Vítejte na stránkách Junáka Batelov

Skauting

 

Těžko se hledá vysvětlení, co je to vlastně skauting. Odpověď by mohla znít, že skauting je celosvětové výchovné hnutí, které založil Angličan Sir Robert Baden-Powell v roce 1907. Rozhodně se také nebudou mýlit ti, kdo by řekli, že skauting je život v přírodě a v souladu s ní. Pro nás je skauting především životní styl a cesta, která nekončí. Nebo také hra. Zpočátku třeba romantická hra na dobrodružství, ale později stále více hra na překonání sebe sama, hra na věrnost správnému směru.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi od 6 let, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k určitým věkovým kategoriím.

  • Světlušky a Vlčata (6 - 10 let)
  • Skautky a Skauti (11 - 15 let)
  • Rangers a Roveři (nad 15 let)

Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající zhruba dva týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se děti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe. Letními tábory také podporují vztah k přírodě.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode